Marketing


Dział marketingu prowadzi wiele działań marketingowych, między innymi organizuje wewnętrzne promocje, zajmuje się obsługą mediów społecznościowych, prowadzi kampanie on-line, zajmuje się Public Relations i projektuje grafiki.

W ramach opłaty marketingowej franczyzobiorca może liczyć na pełne wsparcie działu marketingu w ramach współprac lokalnych, reklam pozyskujących klientów czy szkolenia z zakresu prowadzenia mediów społecznościowych.

Franczyzodawca przeprowadza kampanie internetowe, pozyskując nowych klientów, a także podpowiada, w jaki sposób pozyskiwać ich innymi sposobami.

Franczyzobiorca może korzystać z usług zewnętrznych firm marketingowych, informując o tym franczyzodawcę i podpisując stosowny dokument dotyczący powierzania danych osobowych.

Rekomendujemy przeznaczanie min. 2 tys. zł na działania reklamowe.

Franczyzobiorca może (ale nie musi) prowadzić media społecznościowe swojego gabinetu, korzystając też ze wsparcia działu marketingu.

Franczyzobiorca nie może organizować własnych promocji. Wszelkie akcje promocyjne zarządzane są w całości przez franczyzodawcę i obowiązują we wszystkich gabinetach w Polsce w tym samym czasie.

Tak, franczyzobiorca może korzystać ze szkoleń marketingowych, jak również z codziennego wsparcia telefonicznego i mailowego.