Wymagania wobec franczyzobiorcy


Nie trzeba mieć wykształcenia kosmetycznego, aby prowadzić gabinet DepilConcept. Franczyzodawca przeprowadza szereg szkoleń, które przygotowują do pracy w gabinecie.

Nie mamy szczególnych kryteriów doboru franczyzobiorców. Może nim zostać każda osoba, która cechuje się pracowitością i jest zdecydowana osiągać sukcesy w branży beauty.

Właścicielem gabinetu może zostać mężczyzna, jednak ze względu na specyfikę usług kierowanych głównie do kobiet, w gabinecie musi pracować manager.

W sieci DepilConcept istnieją współwłaściciele, którzy wspierają swoje partnerki lub mamy w prowadzeniu biznesu.

Powinien być otwarty na wiedzę, zaangażowany i pozytywnie nastawiony.