Wsparcie franczyzodawcy

Franczyzobiorca może liczyć na bieżące wsparcie marketingowe, operacyjne i serwisowe. Nasze dedykowane działy każdego dnia są w nieustannym kontakcie z franczyzobiorcami, odpowiadając na ich pytania i pomagając rozwiązać bieżące problemy.

Aby rozpocząć pracę w gabinecie DepilConcept, franczyzobiorca oraz wybrane przez niego osoby do pracy muszą przejść 5-dniowe szkolenie wstępne, obejmujące teorię zabiegową, ćwiczenie zabiegów i obsługę klienta.

Personel, oprócz szkolenia wstępnego przygotowującego do pracy w DepilConcept może odbywać dodatkowe szkolenia zabiegowe, rozwojowe i sprzedażowe.

Koszt szkolenia wstępnego obejmuje opłata licencyjna. Kolejne szkolenia organizowane przez franczyzodawcę (na przykład rozwojowe) są dodatkowo płatne.

Powyższe koszty ponosi wyłącznie franczyzobiorca.